Sęp - Błękitni Stoczek Węgrowski: oprawa kibiców po meczu

Po końcowym gwizdku zawodnicy podziękowali Kibicom za doping w cały spotkaniu.

Sklep kibica