Sęp - Błękitni Stoczek Węgrowski, 15. kolejka A klasy sezonu 2018/19