Zarząd

Kapczyński Grzegorz
Gardziński Grzegorz
Stodulski Albert
Słyk Szymon
Pożarowczyk Grzegorz
Seroczyński Patryk
Kapczyński Mariusz
Komisja rewizyjna
Kuc Cezary
Wojtasik Andrzej
Owczarczyk Patryk