Zarząd

Kapczyński Grzegorz
Gardziński Grzegorz
Stodulski Albert
Słyk Szymon
Krzeski RAFAŁ
Kapczyński Mariusz
Komisja rewizyjna
Kuc Cezary
Wojtasik Andrzej
Pożarowczyk GRZEGORZ