Leszek Woźniak prezesem Klubu Sportowego Sęp w Żelechowie na piątą już kadencję

Marcin Sągol

W niedzielę czwartego lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego Sęp w Żelechowie. Poza sprawozdaniami z dotychczasowej działalności Klubu najważniejszym punktem zebrania były wybory nowego prezesa oraz członków zarządu. Niestety zainteresowanie całym wydarzeniem nie było zbyt durze. Zaledwie 15 osób z grona około trzydziestu zebranych na sali (czego dużą część stanowili zawodnicy drużyny seniorów) mogło brać udział w głosowaniu (warunkiem było wcześniejsze uregulowanie opłaty członkowskiej).

O fotel prezesa Klubu ubiegała się tylko jedna osoba, a był to Pan Leszek Woźniak, który zajmował to stanowisko już 3 poprzednie kadencje (łącznie 4 kadencje w poprzednich latach). W głosowaniu uzyskał on 13 głosów (wstrzymali się Pan Leszek Woźniak oraz jego małżonka) i tym samym zotał wybrany Prezesem na kolejne 2 lata i piątą swoją kadencję.

W składzie zarządu także nie było zbyt dużych zmian w porównaniu do lat poprzednich. Stanowisko zasępców Prezesa otrzymali Pan Grzegorz Frankowski oraz Andrzej Brych. Sekretarzem został Pan Paweł Mazurek, skarbnikiem Pan Andrzej Majek, a skład uzupełnił jeszcze Pan Zbigniej Jakubiec. W skład komisji rewizyjnej weszli Panowie Grzegorz Jaśkiewicz jako przewodniczący, Mariusz Zawadzki oraz Jakub Kapczyński, który będzie pełnił funkcję sekretarza.

Podczas głosowań zatwierdzono także drobną zmianę w statusie Klubu - dopisanie słów "i kultury" w dwóch punktach, która będzie umożliwiała ubieganie się w przyszłości o różnego rodzaju dofinansowania. Pojawiły się także pierwsze informacje związane z obchodami 100-lecia istnienia Klubu, które przypadną już za 3 lata. Z racji tego, że nie są to jeszcze informacje oficjalne, na ich publikację trzeba będzie poczekać. Warto jednak zaznaczyć, że zarząd Klubu już teraz myśli o tym wydarzeniu. W planach zarządu na najbliższe miesiące jest również dokończenie prac przy odwodnieniu boiska treningowego oraz dokończenie jego oświetlenia (obecnie tylko połowa placu posiada oświetlenie).