2020

Jak informują przedstawiciele Klubu Sportowego "Sęp" za pośredni...
Marcin Sągol
Na spotkaniu Zarządu KS "Sęp" odbytego w dniu 21 lutego rok...
Marcin Sągol
Uprzejmie informuję, że na ostatnim zebraniu Sprawozdawczo-Wybor...
Marcin Sągol
W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor...
Marcin Sągol
W listopadzie ubiegłego roku przygotowany został wstępny termina...
Marcin Sągol