Sęp - Orzeł Unin, II kolejka ligi okręgowej w sezonie 2021/22, 2021-08-21