Sęp - Zryw Sobolew, I kolejka ligi okręgowej 2021-08-15