Sęp - Orzeł Parysów, sparing nr 6 przed rundą wiosenną sezonu 2021/22, 2022-02-26